РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Психологічний часопис
Psychological journal
Journal psychologique
Психологический журнал
останнє оновлення 03-02-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Асоціація з підтримки науки та інновацій
Науки:
психологічні (22.12.2016) перереєстрація
психологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
53 - Психологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24063-13903 ПР от 22.07.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 12/р (із свідоцтва); 12/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2414-0023(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2414-004X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал публикует материалы, которые затрагивают проблемы психологической науки и практики, способствует их широкому распространению, а также всестороннему развитию психологических знаний, более глубокой интеграции и тесному сотрудничество между наукой и практикой, содействию и внедрению новых научных и прикладных исследований, публикации работ известных и уважаемых авторов, а также исследований молодых ученых.

The scientific review publishes materials, which cover problems of psychological science and practice, promote their wide distribution and overall development of psychological knowledge. The aim of publication is to provide a deeper integration and close cooperation between science and practice, promote the introduction of new scientific and applied research, publish papers of renowned and respected authors and also the papers of young researchers.

Журнал публикует материалы, которые затрагивают проблемы психологической науки и практики, способствует их широкому распространению, а также всестороннему развитию психологических знаний, более глубокой интеграции и тесному сотрудничество между наукой и практикой, содействию и внедрению новых научных и прикладных исследований, публикации работ известных и уважаемых авторов, а также исследований молодых ученых.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scientific Indexing Services (SIS)
Index Copernicus
Academic Research Index (ResearchBib)
Rootindexing
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+ 38 (044) 288-33-20,+ 38 (067) 777-55-89
FAX:
editpsychas@gmail.com
вул. Паньківська, буд. 2, м. Київ, 01033, Україна