РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Синопсис: текст, контекст, медіа
останнє оновлення 25-12-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський університет імені Бориса Грінченка
Науки:
філологічні (21.12.2015) перереєстрація
філологічні (02.07.2020)
соціальні комунікації (02.07.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (02.07.2020)
61 - Журналістика (02.07.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-259X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Наукові студії видання порушують актуальні проблеми української та світової літератури, історії та теорії літератури, лінгвістики, медіа-комунікацій.

Тhe peer-reviewed journal of Borys Grinchenko Kyiv University since 2012, publishes research findings and reviews in the fields of Ukrainian and World Literature, History and Theory of Literature and Linguistics and Social Communication.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Simple Search Metadata (SSM) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Scilit (посилання)
Lens (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Махачашвілі
Русудан Кирилевна
Rusudan
Makhachashvili
доктор наук (філологічні), доцент, завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, 1 (Web of Science Core Collection), 2 (Scopus), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4806-6434, ResearcherID: https://publons.com/researcher/C-2077-2016/
Заступник Головного Редактора
Козлов
Роман Анатолійович
Roman
Kozlov
доктор наук (філологічні), професор, професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, 1 (Web of Science Core Collection), ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5912-9106, ResearcherID: https://publons.com/researcher/D-9783-2017/
Відповідальний Редактор
Жигун
Сніжана Віталіївна
Snizhana
Zhyhun
доктор наук (філологічні), доцент кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-1193-2949
Член Редколегії
Анісімова
Людмила Вікторівна
Liudmyla
Anisimova
кандидат наук (філологічні), доцент кафедри світової літератури Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-9770-3110
Бондарева
Олена Євгенівна
Olena
Bondareva
доктор наук (філологічні), професор, головний науковий співробітник кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/%200000-0001-7126-452X
Брацкі
Артур Себастіан
Artur
Sebastian Bracki
доктор наук (філологічні), професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-8327-0468
Бровко
Олена Олександрівна
Olena
Brovko
доктор наук (філологічні), професор, завідувач кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7519-4725, ResearcherID: https://publons.com/researcher/AAO-2032-2021/
Буніятова
Ізабелла Рафаїлівна
доктор наук (філологічні), професор, Професор кафедри германської філології Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ
Видайчук
Тетяна Леонідівна
кандидат наук (філологічні), доцент, доцент кафедри української мови Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ
Вишницька
Юлія Василівна
grinchkubg2015
доктор наук (філологічні), доцент, доцент кафедри світової літератури Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2369-6050
Віннікова
Наталія Миколаївна
Nataliia
Vinnikova
доктор наук (філологічні), професор, професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, 1 (Web of Science Core Collection), 3 (Scopus), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5162-4150, ResearcherID: https://publons.com/researcher/ABG-9706-2020/
Вірченко
Тетяна Ігорівна
Tetiana
Virchenko
доктор наук (філологічні), професор, професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7953-2285, ResearcherID: https://publons.com/researcher/AAY-5080-2021/
Гіллесгайм
Кароліна
Karoline
Hillesheim
доктор наук (філологічні), приватдоцент Бамберзький університет Отто Фридриха, Німеччина, Бамберг
Гіллесгайм
Юрген
Jürgen
Hillesheim
доктор наук (філологічні), професор, Професор Аугсбурзький університет, Німеччина, Аусбург, 1 (Scopus), ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4087-9454
Єременко
Олена Володимирівна
Olena
Yeremenko
доктор наук (філологічні), професор, Заступник голови Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Україна, Київ
Кафтанджиєв
Христо
Christo
Kaftandjiev
доктор наук (соціальні комунікації), професор, професор Софійський університет Климента Охридського, Болгарія, Софія, ResearcherID: https://publons.com/researcher/ABC-4373-2020/
Ліпісівіцький
Микола Леонідович
Mykola
Lipisivitskyi
кандидат наук (філологічні), доцент кафедри германської філології та перекладу Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/%200000-0001-6189-8174, ResearcherID: https://publons.com/researcher/AAL-3877-2021/
Мейзерська
Тетяна Северинівна
Tetiana
Meizerska
доктор наук (філологічні), професор, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко Київський національний лінгвістичний університет, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9954-0389
ван
Пір Віллі
Willie
van Peer
доктор наук (філологічні), професор, Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана, Німеччина, Мюнхен, 11 (Scopus), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6099-3716
Рижков
Андрій
Andrii
Ryzhkov
кандидат наук (філологічні), викладач Національної школи мов, лінгвістики і перекладу Національний автономний університет Мексики, Мексика, Мехіко, 1 (Web of Science Core Collection), ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0387-6468, ResearcherID: https://publons.com/researcher/F-2298-2018/
Сінченко
Олексій Дмитрович
кандидат наук (філологічні), доцент, доцент кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-3538-4182
Чеснокова
Ганна Вадимівна
Anna
Chesnokova
кандидат наук (філологічні), професор, професор кафедри лінгвістики та перекладу Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, 2 (Scopus), 2 (Web of Science Core Collection), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8941-1900, ResearcherID: https://publons.com/researcher/G-1805-2016/

Контактні дані

+38 044 426 46 60
FAX:
r.kozlov@kubg.edu.ua,synopsis@kubg.edu.ua
Контактна особа Роман Козлов
вул. Тимошенко, 13б, м. Київ, Україна, 04053