РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Східна Європа: економіка, бізнес та управління
Eastern Europe: Economy, Business and Management
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Науки:
економічні (16.05.2016) перереєстрація
економічні (24.09.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (24.09.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (24.09.2020)
73 - Менеджмент (24.09.2020)
75 - Маркетинг (24.09.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (24.09.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (24.09.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 4-6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2518-1971(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе", двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні..

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (063) 051-91-37
FAX:
editor@easterneurope-ebm.in.ua
49600, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24-а.