РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Технології розвитку інтелекту
Technologies of Intellect Development
останнє оновлення 12-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Науки:
психологічні (17.01.2014) перереєстрація
психологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
53 - Психологія (17.03.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2223-0521(online)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Психологія інтелекту, психологія життєвоїуспішності, психологія і педагогіка дистанційної освіти, методологія інформатизації освіти, шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання

Psychology, Psychology of intellect, life success psychology, psychology and pedagogy of distance education, methodology of information equipping of instruction, improvement of distance learning

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044)288-26-36
FAX:
nitelabor@hotmail.com
вул. Паньківська, 2, оф. 38, м. Київ, 01033, Україна