РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
The International Scientific and Practical Journal “Financial Space”
останнє оновлення 12-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
Науки:
економічні (10.10.2013) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
71 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
75 - Маркетинг (02.07.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (02.07.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2304-1692(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
EBSCOhost
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Universal Impact Factor
Academic Research Index (ResearchBib)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0472) 71-99-52
fp@cibs.ubs.edu.ua,cit@cibs.ubs.edu.ua
18028, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Вячеслава Чорновола, 164