РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національний університет «Острозька академія»
Науки:
юридичні (07.10.2015)

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р. (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2223-9995(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У електронному науковому фаховому виданні публікуються наукові статті з актуальних питань держави і права, що можуть бути корисними для науковців, практиків, викладачів та студентів юридичних факультетів та вузів.

In the electronic scientific professional journal the articles on topical legal issues that may be useful for researchers, practicing lawyers, teachers and law students are published.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(067) 380-12-32 (заст. гол. редактора), (03654) 2-39-30
FAX:
lawjournal@oa.edu.ua
вул. Семінарська 2, м. Острог, Рівненська обл., 35800