РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Юридичний науковий електронний журнал
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Науки:
юридичні (21.11.2013) перереєстрація
юридичні (17.03.2020)
Спеціальності:
081 - Право (17.03.2020)
262 - Правоохоронна діяльність (17.03.2020)
293 - Міжнародне право (17.03.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 12 на рік (із свідоцтва); 12 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2524-0374(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У Юридичному науковому електронному журналі публікуються статті проблемного характеру, які висвітлюють актуальні проблеми та питання юридичної науки, пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства, досягнення правової науки зарубіжних країн. До електронного наукового фахового видання приймаються статті з конституційного, цивільного, господарсько-процесуального, адміністративного, трудового, екологічного, земельного, аграрного, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 095 67 18 257
FAX:
editor@lsej.org.ua
пр. Соборний 74, к. 201, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69063