РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Електроніка та системи управління
Electronics and Control Systems
останнє оновлення 29-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний авіаційний університет
Науки:
технічні /01.05.02, 01.05.03, 01.05.04, 05.13.03, 05.13.05, 05.13.06, 05.13.07, 05.13.09, 05.13.12, 05.13.21, 05.13.22, 05.13.23, 05.22.01 / (24.05.2018) переєстрація
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (24.09.2020) перереєстрація
технічні (26.11.2020)
Спеціальності:
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (24.05.2018)
122 - Комп’ютерні науки (02.07.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (02.07.2020)
142 - Енергетичне машинобудування (24.09.2020)
171 - Електроніка (24.09.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (24.09.2020)
272 - Авіаційний транспорт (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №16720-5292 ПР від 21.05.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1990-5548(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Науковий журнал призначений для публікації оригінальних статей, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень у галузях: теорія та методи оброблення сигналів, системи автоматичного керування, автоматизовані системи проектування, транспортні системи, математичне моделювання процесів та систем.

The Scientific Journal is intended for publishing original papers concerning the following fields of research: theory and methods of signal processing, automatic control systems, computer-aided design systems, transport systems, mathematical modeling of processes and systems.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

CrossRef
EBSCOhost
Academic Research Index (ResearchBib)
Simple Search Metadata (SSM)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 497-81-86
FAX: (38 044) 406-74-12
sushoa2005@ukr.net
Національний Авіаційний Університет, пр. Космонавта Комарова, 03058, 1, корп. 5, к. 502a, м. Київ, Україна, 03680