РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Автоматизація суднових технічних засобів
Автоматизация судовых технических средств
останнє оновлення 06-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Одеська морська академія»
Науки:
технічні (04.04.2018) перереєстрація
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
271 - Річковий та морський транспорт (02.07.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23250-13090 ПР від 04.04.2018

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1819-3293(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-3915(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Збірник присвячений проблемам розрахунку, проектування й експлуатації суднових автоматизованих засобів. У ньому також узагальнюється досвід експлуатації й приводяться результати досліджень суднових систем автоматичного управління та регулювання.

Сборник посвящен проблемам расчета, проектирования и эксплуатации судовых автоматизированных технических средств. Обобщен опыт эксплуатации и приведены результаты исследований судовых систем автоматического управления и регулирования.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(048)728-75-40
FAX: (0482 )34-52-67
gs@fa.onma.edu.ua
Одеська національна морськая академія (ОНМА), кафедра ТАУ та ВТ, вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, Одеська область, 65029, Україна