РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Донбаська державна машинобудівна академія
Науки:
технічні (04.04.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9778 від 19.04.2005

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 2-4/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1993-8322(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

У збірнику вміщено статті з різних напрямів технічних та економічних наук.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(380-626) 41-67-88
FAX: (380-626) 41-63-15
herald@dgma.donetsk.ua; nis@dgma.donetsk.ua
Донбаська державна машинобудівна академія, вул. Академічна, 72, каб. 1322, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313