РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Закарпатської академії мистецтв
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Закарпатська академія мистецтв
Науки:
мистецтвознавство (04.04.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22523-12423ПР від 24.11. 2016

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2520-6419(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Російська, Угорська, Словацька, Чеська, Румунська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

Це вітчизняне видання доробку про­фе­сор­сько-викладацького колективу Закарпатської академії мистецтв, а також видання матеріалів наукових конференцій, зокрема, щорічної Між­на­род­ної науково-прак­­тич­ної конференції «Ерделівські читання», що проводиться в За­кар­пат­ській академії мистецтв з метою аналізу теоретичних і прак­тич­них до­слі­джень у га­лу­зі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, ди­зайну та мис­те­цької освіти України, впровадження якісної художньої освіти в мис­­­тецьких за­кла­дах, вирішення проблеми взаємовпливів культур євро­пей­ських народів та визначення ролі і місця у цьому процесі культури української.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0312) 61-62-16
usa.uzhgorod@i.ua; erdeli.konf@gmail.com
Закарпатська академія мистецтв, вул. А. Волошина, 37, кім. 24, м. Ужгород, Україна, 88000