РЕЄСТР наукових фахових видань України

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія
останнє оновлення 23-11-2020
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
біологічні (04.04.2018)
біологічні (18.12.2018)
Спеціальності:
91 - Біологія (18.12.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16053-4525 ПР від 09.11.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1728-2748(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Подано експериментальні дані про особливості будови, розвитку і функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, одержаних науковцями НДІ фізіології імені академіка Богача та ННЦ "Інститут біології та медицини" та інших наукових установ. Викладено також нові дані про патофізіологічні закономірності й біохімічні механізми регуляції процесів на клітинному та органному рівнях після впливу різноманітних фізико-хімічних чинників.

The experimental dates development and function of the plant and animal organisms of research institute and ESC "Institute of Biology and medicine". Results of newly pathophysiological aspects and biochemical mechanisms of cell and organism processes regulation under the influence of different factors are presented.

Подано экспериментальные данные об особенностях строения, развития и функционирования растительных и животных организмов, полученных учеными НИИ физиологии имени академика Богача и УНЦ "Институт биологии и медицины" и других научных учреждений. Изложены также новые данные о патофизиологических закономерностях и биохимических механизмах регуляции процессов на клеточном и органном уровнях после воздействия различных физико-химических факторов.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Academic Research Index (ResearchBib)
Free medical journals list of Geneva Foundation for Medical Education and Research
Hinari
EBSCOhost
Open Academic Journals Index (OAJI)
The Knowledge Network
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
GFMER - Geneva Foundation for Medical Education and Research
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(38044) 521-35-98
bulletin.vestnik@gmail.com
03127, м. Київ-127, просп. акад. Глушкова, 2а, ННЦ "Інститут біології та медицини"