РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України
Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine
Сборник научных трудов Института геологических наук НАН Украины
останнє оновлення 30-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут геологічних наук НАН України
Науки:
геологічні (04.04.2018) перереєстрація
геологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15103-3675 Р від 30.04.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-9753(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-9761(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Тематика: висвітлення матеріалів у галузі наук про Землю: загальної і регіональної геології, геології України та формування корисних копалин, літології, геології морів і океанів, палеонтології та стратиграфії, гідрогеології та інженерної геології, екологічної безпеки. Наведені результати сучасних розробок за основними напрямами досліджень Інституту геологічних наук НАН України

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044) 486-94-46, 389044) 486-93-34
transactions@igs-nas.gov.ua
вул. О. Гончара. 55б, 01601, м. Київ, Україна