РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Здоров’я, спорт, реабілітація
Health, sport, rehabilitation
Здоровье, спорт, реабилитация
останнє оновлення 13-06-2022
Категорiя А
Засновник(и):
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Науки:
педагогічні /13.00.02 / (04.04.2018) перереєстрація
фізичне виховання і спорт (16.07.2018)
педагогічні (02.07.2020)
медичні (24.09.2020) відмова у фаховості
медичні (06.06.2022)
Спеціальності:
017 - Фізична культура і спорт (16.07.2018)
011 - Освітні, педагогічні науки (16.07.2018)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (16.07.2018)
012 - Дошкільна освіта (02.07.2020)
013 - Початкова освіта (02.07.2020)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020)
016 - Спеціальна освіта (02.07.2020)
227 - Фізична терапія, ерготерапія (24.09.2020) відмова у фаховості
227 - Фізична терапія, ерготерапія (06.06.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22450-12350Р від 01.12.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2520-2677(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2520-2685(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

В журналі представлені статті з актуальних проблем фізичного виховання і спорту, а також з проблем формування, відновлення, зміцнення і збереження здоров'я представників різних груп населення, фізичної реабілітації та рекреації, лікувальної та оздоровчої фізичної культури. У ньому також відображені кошти фізичної культури, її форми та методи, основні принципи здоров'язберігаючих технологій та профілактики захворювань.

The magazine presents articles on topical problems of physical education and sports, as well as problems of forming, restoring, strengthening and preserving the health of representatives of various groups of the population, physical rehabilitation and recreation, medical and recreational physical culture. It also reflects the means of physical education, its forms and methods, the basic principles of health-saving technologies and disease prevention.

В журнале представлены статьи по актуальным проблемам физического воспитания и спорта, а также по проблемам формирования, восстановления, укрепления и сохранения здоровья представителей различных групп населения, физической реабилитации и рекреации, лечебной и оздоровительной физической культуры. В нем также отражены средства физической культуры, ее формы и методы, основные принципы здоровьесберегающих технологий и профилактики заболеваний.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Index Copernicus
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 066 481-36-66
zhanneta.kozina@gmail.com
Україна, м. Харків, вул. Ощепкова, 4/1, кв. 11,Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, каб. 106-Г