РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Інтермарум: історія, політика, культура
Intermarum: history, policy, culture
останнє оновлення 06-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Науки:
історичні (04.04.2018) перереєстрація
історичні (17.03.2020)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22983-12883Р від 13.11.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2518-7694(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-7708(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Польська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У журналі друкуються статті на широку історичну проблематику за темою видання: історія та культура країн Східноєвропейського регіону, вплив третіх сил на процеси, які окреслювали особливості його розвитку, сучасні та історичні геополітичні проблеми, пограничні впливи, зміст національних та культурних ідентичностей, особливості реалізації політики памяті та формувань історичної політики в країнах регіону.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

vengerska@ukr.net; andrii.racilewicz@gmail.com
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Житомирська область, Україна, 10008