РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Історико-географічні дослідження в Україні
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Інститут історії України НАН України
Науки:
історичні (04.04.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6933 від 04.02.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 1-2р (із свідоцтва); 1-2р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-5295(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Проблематика: Актуальні питання з історичного джерелознавства, картографічних історичних джерел, монетарного обігу на території України у часи середньовіччя, вітчизняної регіоналістики та боністики, біографістики вітчизняних історичних постатей; проблеми історичної географії, картографії, топографії, регіоналістики, краєзнавства, екології, історії міст і сіл України, їх символіки, атрибутики місцевої влади, історичного картографування, нумізматичних пам’яток.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0-44) 279-1389
010001, Київ-1, вул. М. Грушевського, 4, Інститут історії України НАН України, кім. 505