РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукове сходження: Юридичні науки
ScienceRise: Juridical Science
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ПП «Технологічний центр»
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Науки:
юридичні (04.04.2018) перереєстрація
юридичні (02.07.2020)
Спеціальності:
081 - Право (02.07.2020)
262 - Правоохоронна діяльність (02.07.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2523-4145(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Польська, Російська, Французька (змішаними мовами)
ISSN: 2523-4153(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Польська, Російська, Французька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Основним завданням журналу "ScienceRise: Juridical Science" є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної та важливої інформації в галузі юридичних наук.

"The main objective of the journal ""ScienceRise: Juridical Science"" is the publication of scientific articles in order to disseminate the most relevant and important information in field Juridical Sciences. "

Основной задачей журнала "ScienceRise: Juridical Science" является публикация научных статей с целью распространения наиболее актуальной и важной информации в направлении юридических наук.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057) 750-89-90,099 714-27-95,093 973-05-48,096 645-23-68
sr7508990@gmail.com
вул. Шатілова дача, 4, оф.702 (8 пов.), м. Харків, Харківська область, Україна, 61145