РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Новітні технології
останнє оновлення 06-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ПВНЗ «Університет новітніх технологій»
громадянин України - Богом’я В.І
Громадянка України - Бороденко Н.Д.
Науки:
технічні (04.04.2018) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
126 - Інформаційні системи та технології (17.03.2020)
271 - Річковий та морський транспорт (17.03.2020)
193 - Геодезія та землеустрій (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21858-11757Р від 22.01.2016

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2524-0102(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2616-6011(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Відображені результати аналізування та розв'язання наукових, технологічних, економічних та юридичних проблем ефективного функціонування та розвитку геоінформаційних систем, проблем підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в галузі геодезії, картографії та кадастру. .

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Scientific Indexing Services (SIS)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044) 503-07-86
journalNT@unt.kiev.ua
пров. Машинобудівний, 28, м. Київ, Україна, 03067