РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Сучасні інформаційні системи
Advanced information systems
Современные информационные системы
останнє оновлення 13-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Науки:
технічні (04.04.2018) перереєстрація
технічні (07.05.2019) перереєстрація
технічні (11.07.2019)
Спеціальності:
121 - Інженерія програмного забезпечення (07.05.2019)
122 - Комп’ютерні науки (07.05.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (07.05.2019)
124 - Системний аналіз (07.05.2019)
125 - Кібербезпека (07.05.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (07.05.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (07.05.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (07.05.2019)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (11.07.2019)

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-9052(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

"У журналі публікуються результати досліджень з експлуатації та розробки сучасних інформаційних систем у різних проблемних галузях за наступними напрямками: 1.Проблеми ідентифікації в інформаційних системах. 2.Моделювання інформаційних систем. 3.Методи оптимізації. 4.Методи адаптивного управління. 5.Методи синтезу інформаційних систем. 6.Дослідження інформаційних систем. 7.Інтелектуальні інформаційні системи. 8.Методи захисту інформаційних систем. 9.Фундаментальні проблеми експлуатації інформаційних систем. 10.Прикладні проблеми експлуатації інформаційних систем."

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38050 302-20-71
kuchuk56@ukr.net
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування", вул. Кирпичова, 2, 61002, м. Харків, Харківська область, Україна