РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Теорія ймовірностей та математична статистика
Theory of Probability and Mathematical Statistics
останнє оновлення 01-12-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Київський університет імені Тараса Шевченка
American Mathematical Society
Науки:
фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні (15.10.2019)
Спеціальності:
111 - Математика (15.10.2019)
112 - Статистика (15.10.2019)
113 - Прикладна математика (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22437-12337ПР від 24.11.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0868-6904(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 0094-9000(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 1547-7363(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите

Тематика

Публікуються оригінальні статті з актуальних питань теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів та полів, математичної статистики та їх застосувань.

The journal publishes original research papers devoted to advanced problems in probability theory, theory of random processes and fields, mathematical statistics and its applications.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Statistical Methods and Applications (ISI)
zbMATH
MathSciNet
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

FAX: (38 044) 259 03 92
journal.tims@gmail.com
Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики, механіко-математичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, Україна, 01601