РЕЄСТР наукових фахових видань України

Innovative Biosystems & Bioengineering
останнє оновлення 12-11-2018
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»
Науки:
біологічні (07.11.2018) наказ
хімічні (07.11.2018) наказ
медичні /03.00.01, 03.00.02, 03.00.04, 03.00.06, 03.00.07, 03.00.14, 03.00.15, 03.00.16, 03.00.21, 14.03.01, 14.03.02, 14.03.03, 14.03.04, 14.03.05, 14.03.06, 14.03.07, 14.03.08, 14.03.09, 14.03.10, 14.03.11 / (16.06.2018) наказ
технічні (16.07.2018) наказ
технічні (28.12.2019) наказ
Спеціальності:
161 - Хімічні технології та інженерія (16.07.2018) наказ
162 - Біотехнології та біоінженерія (16.07.2018) наказ
163 - Біомедична інженерія (16.07.2018) наказ
181 - Харчові технології (16.07.2018) наказ
133 - Галузеве машинобудування (16.07.2018) наказ
222 - Медицина (16.07.2018) наказ
224 - Технології медичної діагностики та лікування (16.07.2018) наказ
104 - Фізика та астрономія (16.07.2018) наказ
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (16.07.2018) наказ
113 - Прикладна математика (16.07.2018) наказ
91 - Біологія (07.11.2018) наказ
102 - Хімія (07.11.2018) наказ
122 - Комп’ютерні науки (28.12.2019) наказ

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-177X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

"Innovative Biosystems and Bioengineering" – це міжнародний рецензований науковий журнал, який публікує оригінальні й оглядові статті та короткі повідомлення з проблем прикладної біології, біомедицини, біотехнології, біоінженерії, біофізики, біоінформатики та хімії живого. Журнал передбачає системний підхід для об’єднання наукової думки фахівців різної спеціалізації, які працюють із науково-технічними розробками в галузі "life sciences".

Innovative Biosystems and Bioengineering is an international peer-reviewed journal that aims to publish original research articles, reviews, and short research reports in diverse fields of bioresearch including Applied Biology, Biomedicine, Biotechnology, Bioengineering, Biophysics, Bioinformatics, and Chemistry of Life. The journal involves a systems approach to integrate the scientific thought of researchers with distinct areas of expertise who works with research and technology projects in the life sciences area.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Public Knowledge Project Index
Journal Tables of Content (JournalTOCs)
WCOSJ
Vifabio
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Zeitschriftendatenbank (ZDB)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Scilit
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
WorldCat
China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044)204-94-53
ibb@kpi.ua
03056, пр-т Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 4, факультет біотехнології і біотехніки