РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Innovative Biosystems & Bioengineering (Innovative Biosystems and Bioengineering)
останнє оновлення 11-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»
Науки:
біологічні (07.11.2018)
хімічні (07.11.2018)
технічні (16.07.2018) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
фармацевтичні (17.03.2020) відмовлено у фаховості
медичні (16.06.2018) перереєстрація
медичні (24.09.2020)
Спеціальності:
161 - Хімічні технології та інженерія (16.07.2018)
162 - Біотехнології та біоінженерія (16.07.2018)
163 - Біомедична інженерія (16.07.2018)
181 - Харчові технології (16.07.2018)
133 - Галузеве машинобудування (16.07.2018)
222 - Медицина (16.07.2018)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (16.07.2018)
104 - Фізика та астрономія (16.07.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (16.07.2018)
113 - Прикладна математика (16.07.2018)
91 - Біологія (07.11.2018)
102 - Хімія (07.11.2018)
122 - Комп’ютерні науки (28.12.2019)
226 - Фармація, промислова фармація (17.03.2020) відмовлено у фаховості
227 - Фізична терапія, ерготерапія (24.09.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-177X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

"Innovative Biosystems and Bioengineering" – це міжнародний рецензований науковий журнал, який публікує оригінальні й оглядові статті та короткі повідомлення з проблем прикладної біології, біомедицини, біотехнології, біоінженерії, біофізики, біоінформатики та хімії живого. Журнал передбачає системний підхід для об’єднання наукової думки фахівців різної спеціалізації, які працюють із науково-технічними розробками в галузі "life sciences".

Innovative Biosystems and Bioengineering is an international peer-reviewed journal that aims to publish original research articles, reviews, and short research reports in diverse fields of bioresearch including Applied Biology, Biomedicine, Biotechnology, Bioengineering, Biophysics, Bioinformatics, and Chemistry of Life. The journal involves a systems approach to integrate the scientific thought of researchers with distinct areas of expertise who works with research and technology projects in the life sciences area.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Public Knowledge Project Index
Journal Tables of Content (JournalTOCs)
WCOSJ
Vifabio
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Zeitschriftendatenbank (ZDB)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Scilit
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
WorldCat
China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044)204-94-53
ibb@kpi.ua
03056, м. Київ, пр-т Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 4, факультет біотехнології і біотехніки