РЕЄСТР наукових фахових видань України

Methods of functional analysis and topology
останнє оновлення 12-11-2018
Категорiя А
Засновник(и):
Інститут математики НАН України
Науки:
фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04 / (16.07.2017) наказ
Спеціальності:
111 - Математика (16.07.2018) наказ
104 - Фізика та астрономія (16.07.2018) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8045 від 23.10.2003

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1029-3531(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2415-7503(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Тематика

Методи функціонального аналізу та топології - журнал , що публікує оригінальні статті та огляди по загальним методам і прийомам функціонального аналізу і топології , з особливим акцентом на додатки до сучасної математичної фізики.

Methods of Functional Analysis and Topology (MFAT), is a peer-reviewed arXiv overlay journal publishing original articles and surveys on general methods and techniques of functional analysis and topology with a special emphasis on applications to modern mathematical physics.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

MathSciNet
Scopus
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Google Scholar
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Член Редколегії
Адамян
В.М.
Adamyan
V.M.
Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, кафедра теоретичної фізики, Україна, Одеса

Контактні дані

442 346 153
mfat@imath.kiev.ua
Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ, 01004, Україна