РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості
останнє оновлення 22-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет радіоелектроніки
ДП «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості»
Науки:
технічні (16.07.2018) перереєстрація
технічні (11.07.2019) перереєстрація
технічні (15.10.2019) перереєстрація
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (15.04.2021)
Спеціальності:
051 - Економіка (16.07.2018)
073 - Менеджмент (16.07.2018)
121 - Інженерія програмного забезпечення (16.07.2018)
122 - Комп’ютерні науки (16.07.2018)
123 - Комп’ютерна інженерія (16.07.2018)
124 - Системний аналіз (16.07.2018)
125 - Кібербезпека (16.07.2018)
133 - Галузеве машинобудування (16.07.2018)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (16.07.2018)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (16.07.2018)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (16.07.2018)
126 - Інформаційні системи та технології (11.07.2019)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (15.10.2019)
163 - Біомедична інженерія (02.07.2020)
171 - Електроніка (15.04.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22696-12596Р від 04.05.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-9818(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2524-2296(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Напрями публікацій: інформаційні технології та системи управління, математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами та програмами, енергетика і транспорт, електроніка, нанотехнології, інформаційно-вимірювальні системи, управління в економіко-екологічних системах, організація та управління виробничими процесами, сучасні технічні засоби, комплекси та системи, економіка підприємства, проектний менеджмент, маркетинг та інші.

The journal is focused on: information technologies and control systems, modelling in engineering, economic, biotechnical systems, power industry and transport, electronics, nanotechnologies, information and measuring systems, control in economic and ecological systems, production process organization and control, modern technical capabilities, complexes and systems, business economics,management, marketing, business modelling, information technologies in economics, manufacturing process management, logistics, business innovative and investment activities, etc.

Направления публикаций: информационные технологии и системы управления, математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами, энергетика и транспорт, электроника, нанотехнологии, информационно-измерительные системы, управление в экономико-экологических системах, организация и управление производственными процессами, современные технические средства, комплексы и системы, экономика предприятия, проектный менеджмент, маркетинг и прочее.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Cosmos Impact Factor (CIF)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
JOURNAL FACTOR
General Impact Factor (GIF)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Public Knowledge Project (PKP)
Academic Research Index (ResearchBib)
WorldCat
Ulrichsweb Global Serials Directory
Scientific Indexing Services (SIS)
Universitatsbibliothek Leipzig
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (050) 324-23-99
journal.itssi@gmail.com
Контактна особа ЕЛЕНА ПЕРСІЯНОВА
"Державне підприємство «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості» вул. Сумська, 130а, м. Харків, Харківська область, 61023, Україна"