РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Theoretical and Applied Veterinary Medicine
останнє оновлення 06-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Науки:
сільськогосподарські (16.07.2018) перереєстрація
ветеринарні (16.07.2018) перереєстрація
сільськогосподарські (11.07.2019)
ветеринарні (11.07.2019)
Спеціальності:
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (11.07.2019)
211 - Ветеринарна медицина (11.07.2019)
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23411-13251Р від 08.06.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-1156(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-1164(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Theoretical and Applied Veterinary Medicine публікує рецензовані оригінальні дослідження, огляди статей, клінічні випадки у галузі ветеринарної медицини та тваринництва. Метою журналу є ознайомлення читачів із досягненнями науки в галузі ветеринарної медицини (патології, онкології та морфології тварин, внутрішніх хвороб тварин, інфекційної та інвазійної патології, ветеринарної хірургії та акушерства, фізіології та біохімії тварин), ветеринарної гігієни, санітарії та експертизи, ветеринарними аспектами технології виробництва та переробки продукції тваринництва

Theoretical and Applied Veterinary Medicine publishes peer-reviewed original studies, article reviews and clinical cases in the field of veterinary medicine and animal husbandry. The purpose of the journal is to familiarize the readers with the achievements of science in the field of Veterinary Medicine (Pathology, Oncology and Morphology of Animals, Internal Diseases of Animals, Infective and Invasive Pathology, Veterinary Surgery and Obstetrics, Physiology and Biochemistry of Animals), Veterinary Hygiene, Sanitation and Expertise, Veterinary Aspects of Technology Production and Processing of Animal Husbandry Products.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Google Scholar (посилання)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) (посилання)
Scientific Indexing Services (SIS) (посилання)
WorldCat (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(056)744-53-03,+38-067-256-24-86
FAX: +38(056)744-53-03
bulletin.biosafety@gmail.com,lieshchova.m.o@dsau.dp.ua
Контактна особа Лєщова Марина Олексіївна
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, вул. Сергія Єфремова, 25, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49600, Україна