РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія "Ветеринарні науки"
останнє оновлення 02-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Науки:
ветеринарні (13.07.2015) перереєстрація
ветеринарні (15.10.2019)
Спеціальності:
207 - Водні біоресурси та аквакультура (15.10.2019)
211 - Ветеринарна медицина (15.10.2019)
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22539-12439ПР

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2518-7554(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-1327(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Проблематика: різні аспекти ветеринарної медицини; генетики і розведення; годівлі тварин і технології кормів; технології переробки продукції тваринництва та харчові технології; економіки та гуманітарної освіти і оптимізації навчального процесу.

Focus and Scope: Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology publishes peer-reviewed original research articles and reviews on different aspects of veterinary medicine; genetics and breeding; animal nutrition and feed technology; technology for the processing of animal products and food technology; Economy and humanitarian education and optimization the educational process.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
SCIENTIFIC LITERATURE (SCILIT)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (032) 239-26-22,
FAX: 38 (032) 239-26-22
bvh@ukr.net
79010, м. Львів, Львівська область, вул. Пекарська, 50.