РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український математичний журнал
Ukrainian Mathematical Journal
Украинский математический журнал
останнє оновлення 02-12-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут математики НАН України
Науки:
фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.02.01, 01.02.04, 01.02.05, 01.05.02 / (18.12.2018)
Спеціальності:
111 - Математика (18.12.2018)
112 - Статистика (18.12.2018)
113 - Прикладна математика (18.12.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23076-12916ПР від 27.12.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 12/р (із свідоцтва); 12/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0041-6053(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 1027-3190(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 0041-5995(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 1573-9376(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Тематика. УМЖ публікує статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики, переважно з алгебри, геометрії та топології, диференціальних рівнянь та математичної фізики, теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів, функціонального аналізу та теорії функцій.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Scopus (посилання)
MathSciNet (посилання)
Web of Science Science Citation Index Expanded (SCIE) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380 44 234-45-64
umzh@imath.kiev.ua
Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, м. Київ, 01601, Україна