РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Страхові ринки та компанії
Insurance Markets and Companies
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя А
Засновник(и):
ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
Науки:
економічні /08.00.04, 08.00.08, 08.00.09 / (07.11.2018) перереєстрація
економічні /08.00.04, 08.00.08, 08.00.09 / (01.02.2022)
Спеціальності:
51 - Економіка (07.11.2018) перереєстрація
71 - Облік і оподаткування (07.11.2018) перереєстрація
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.11.2018) перереєстрація
73 - Менеджмент (07.11.2018) перереєстрація
75 - Маркетинг (07.11.2018) перереєстрація
51 - Економіка (01.02.2022)
71 - Облік і оподаткування (01.02.2022)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (01.02.2022)
73 - Менеджмент (01.02.2022)
75 - Маркетинг (01.02.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23409-13249ПР від 22.03.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-3551(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-9591(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", відкрите, зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються проблемами страхування. Основні теми, над висвітленням яких працює редакція журналу: сучасні тенденції розвитку страхових ринків; фінансова платоспроможність страхових компаній; статистичні дослідження ринку страхування; методологія статистики страхування; демографічна статистика страхування; методика актуарних розрахунків; андерайтинг страхових ризиків; актуарні розрахунки ризикових видів страхування; актуарні розрахунки страхування життя; актуарні розрахунки пенсійного страхування; управління фінансовою діяльністю страхових інвестиційних фондів; страхові ризики та Solvency; перестрахування ризиків; страхові компанії та фінансові посередники; управління фінансовими ризиками та хеджування; фінансові інструменти та похідні інструменти.

The journal "Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations" changed the title to "Insurance Markets and Companies" in 2017. The journal publishes the results of scientific researches, focused on contemporary issues in the sphere of insurance, such as modern trends of global and local insurance markets development, insurance companies’ activities at the financial market, existing and innovative approaches in risk management, financial instruments and derivatives, etc. The privilege of publication is given to the original, conceptually new and innovative manuscripts, which combine both theoretical aspects and practical approaches, such as insurance statistics and insurance mathematics. The target audience of the journal includes researchers, scholars, lecturers, students, and practitioners. It is published in Ukraine. Key topics: Contemporary trends of insurance markets development; Financial solvency of the insurance companies; Statistical investigations of insurance market; Insurance statistics methodology; Demographic statistics in insurance; Actuarial computations methodology; Underwriting of insurance risks; Actuarial computations in risky types of insurance; Actuarial computations in life insurance; Actuarial computations in retirement insurance; Financial management of insurance investment funds; Insurance risks and Solvency II; Reinsurance of risks; Insurance companies and financial intermediaries; Financial risks management and hedging; Financial tools and derivatives.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Google Scholar (посилання)
Dimensions (посилання)
WorldCat (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380-542-221707,+38-063-2891070
head@businessperspectives.org
пер. Григорія Сковороди , 10, м. Суми, Сумська область, 40022, Україна