РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економіка. Екологія. Соціум
Economics. Ecology. Socium
останнє оновлення 12-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Державна вища техніко-економічна Школа імені Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща)
Науки:
економічні (07.11.2018)
Спеціальності:
51 - Економіка (07.11.2018)
71 - Облік і оподаткування (07.11.2018)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.11.2018)
73 - Менеджмент (07.11.2018)

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-7107(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

Мета і сфера діяльності журналу: Основна тематика електронного журналу присвячена авторським дослідженням та розробкам щодо теоретичних та прикладних питань розвитку економіки, національних, регіональних та локальних соціо-економіко-екологічних систем, їх інтеграції у світове господарство, формуванню бізнес-середовища та нових форм підприємництва, впровадженню економічних інновацій.

The basic subjects of the electronic journal are dedicated to authors’ research and development concerning theoretical and applied questions of economy development, national, regional and local social, economic and ecological systems, their integration into the world economy, setting up business environment and new forms of enterprise, introduction of economic innovations.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus (посилання)
POL-index (посилання)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
Google Scholar (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (посилання)
WorldCat (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38-068-644-07-24,+38-048-722-29-05,+38-048-722-66-11
edit@ees-journal.com,Ejournal@ukr.net
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, Французький бульвар, 29, м. Одеса, Одеська область, 65044, Україна