РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Соціально-правові студії
Social & Legal Studios
останнє оновлення 12-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський державний університет внутрішніх справ
Науки:
юридичні (18.12.2018)
економічні (15.10.2019)
психологічні (28.12.2019)
Спеціальності:
81 - Право (18.12.2018)
262 - Правоохоронна діяльність (18.12.2018)
51 - Економіка (15.10.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (15.10.2019)
73 - Менеджмент (15.10.2019)
53 - Психологія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23590-13430Р від 16.10.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2617-4162(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-4170(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

CrossRef
Google Scholar

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380 (32) 233-20-80
Social.Legal.Studios@gmail.com
Вул. Городоцька, 26, м. Львів, Львівська область, 79007, Україна