РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Фармацевтичний журнал
останнє оновлення 24-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний фармацевтичний університет
Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»
Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»
Науки:
фармацевтичні (18.12.2018)
біологічні (07.05.2019)
Спеціальності:
226 - Фармація, промислова фармація (18.12.2018)
91 - Біологія (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23258-113098ПР 19.04.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0367-3057(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-9628(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

"Програмні цілі: висвітлення проблемних питань з організації медикаментозного забезпечення населення, розвитку фармацевтичної та фармакологічної науки, медичної промисловості, інформація про нові лікарські засоби. Проблематика: Фармацевтичний журнал (Farmatsevtychnyi zhurnal) - рецензований науково-практичний журнал, який було засновано у 1928 році. Журнал публікує оригінальні статті та огляди,події і факт, які відображають передовий досвід і результати наукових досліджень, обмін досвідом у медичній і фармацевтичній галузі, а саме: синтез та аналіз біологічно активних сполук; фармакогностичні, фітохімічні дослідження; гомеопатична фармація; фармацевтична технологія; виробництво, контроль якості, стандартизація ліків; організація і управляння фармацією; фармакологія; клінічна фармакологія; біологія; фармакоекономіка; судова фармація; фармацевтична освіта, тощо."

"Major objectives: problematic issues on the organization of medical supply of the population, the development of pharmaceutical and pharmacological science, the medical industry, information on new drugs. Focus and Scope: Reviewed scientific and practical journal, which was founded in 1928. The journal publishes original articles and reviews, events and facts that reflect the best practices and results of scientific research, exchange of experience in the pharmaceutical industry, namely: synthesis and analysis of biologically active compounds; pharmacognostial, phytochemical research; homeopathic pharmacy; pharmaceutical technology; production, quality control, standartization of drugs; organization and management of pharmacy; pharmacology; clinical pharmacology; pharmacoeconomics; judicial pharmacy; pharmacy education, etc."

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

CrossRef
Google Scholar (посилання)
WorldCat (посилання)
NLM Catalog (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(+38044) 536-13-37
FAX: (+38044) 536-13-37
pharmjournal@dec.gov.ua
03680, м. Київ-680, вул. Антона Цедіка, 14, кімната 205