РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник сучасних інформаційних технологій
Herald of Advanced Information Technology
Вестник современных информационных технологий
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний політехнічний університет
Науки:
технічні (07.05.2019) перереєстрація
технічні (15.10.2019)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (07.05.2019)
124 - Системний аналіз (07.05.2019)
113 - Прикладна математика (15.10.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (15.10.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (15.10.2019)
125 - Кібербезпека та захист інформації (15.10.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (15.10.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (15.10.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23627-3467Р від 21.11.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-0176(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-7731(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
academia.edu (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (048) 705-83-56,+38(097)1347386,+38 (068) 9002671,+38 (048) 705-83-56
obbabiychuk@ukr.net,myroslav.drozd@opu.ua
Контактна особа Бабійчук Ольга Борисівна,Дрозд Мирослав Олександрович
пр. Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, корпус № 3 ІКС, к. 601 (6 пов.), м. Одеса, Одеська область, Україна, 65044