РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Collection of Scientific Papers of Admiral Makarov National University of Shipbuilding
останнє оновлення 31-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Науки:
технічні (07.05.2019) перереєстрація
технічні (11.07.2019)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (07.05.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (07.05.2019)
131 - Прикладна механіка (07.05.2019)
132 - Матеріалознавство (07.05.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (07.05.2019)
142 - Енергетичне машинобудування (07.05.2019)
144 - Теплоенергетика (07.05.2019)
51 - Економіка (07.05.2019)
73 - Менеджмент (07.05.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23142-12982 ПР від 08.02.2018

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-3405(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2313-0415(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

проблеми кораблебудування, обробки матеріалів, енергетики, електротехніки, інформатики, обчислювальної техніки, автоматизації, історія техніки; проблема економіки та управління підприємствами

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Google Scholar
CrossRef
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

editor@znp.nuos.mk.ua
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, просп. Героїв України 9, м. Миколаїв, Миколаївська область, Україна, 54025