РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Прикладні аспекти інформаційних технологій
Applied Aspects of Information Technology
Прикладные аспекты информационных технологий
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний політехнічний університет
Науки:
технічні (07.05.2019) перереєстрація
технічні (15.10.2019)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (07.05.2019)
124 - Системний аналіз (07.05.2019)
113 - Прикладна математика (15.10.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (15.10.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (15.10.2019)
125 - Кібербезпека та захист інформації (15.10.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (15.10.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (15.10.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23628-13468 Р від 21.11.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2617-4316(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-7723(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

інформаційні технології та системи, інфокомунікації, цифрове управління технічними і соціальними системами

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
academia.edu (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Нестеренко
Сергій Анатолійович
доктор наук (технічні), професор, проректор Одеськоий національний політехнічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-3757-6594, sa_nesterenko@ukr.net
Заступник Головного Редактора
Дрозд
Олександр Валентинович
доктор наук (технічні), професор, професор каф. Системного програмного забеспечення ОНПУ, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-2191-6758, drozd@ukr.net
Болтьонков
Віктор Олексійович
кандидат наук (технічні), доцент, доцент каф. Інформаційних систем ОНПУ, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-3366-974X, vaboltenkov@gmail.com

Контактні дані

+38 (048) 705-83-56,+38(097)1347386
obbabiychuk@ukr.net
Контактна особа Бабійчук Ольга Борисівна
Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65044