РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Review of transport economics and management
останнє оновлення 06-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Науки:
економічні (06.03.2015) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23782-13622ПР від 14.02.2019 р.

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2664-1259(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-3871(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами

The paper describes the results of scientific research in the area of reform of individual modes of transport, improving their competitiveness, the optimization of technological processes and production and business activities, the principles and methods of management of enterprises.

В статьях отражены результаты научных исследований в сфере реформирования отдельных видов транспорта, повышения их конкурентоспособности, вопросы оптимизации технологических процессов и производственно-хозяйственной деятельности, принципы и методы управления предприятиями.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Google Scholar
WorldCat
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Scientific Indexing Services (SIS)
Universal Impact Factor (UIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(0562) 33-58-96,(0562) 33-58-13
FAX: 38(0562) 33-58-97
ubarash@mail.ru,bozhoknatalya@gmail.com
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49010