РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український часопис ветеринарних наук
Ukrainian journal of veterinary sciences
останнє оновлення 24-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Науки:
ветеринарні (12.05.2015) перереєстрація
ветеринарні (28.12.2019)
Спеціальності:
211 - Ветеринарна медицина (28.12.2019)
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23844-13684ПР від 03.04.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-967X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-9688(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення наукових досліджень з ветеринарної медицини, якості та безпечності продукції тваринництва.

The main purpose of the herald is the promotion of veterinary medicine. Its main purpose is publishing articles of problem-techniques in production, synthesis and methodical, which highlights research results with statistical data with theoretical and practical significance relevant to agriculture and not previously published.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Scientific Indexing Services (SIS)
Google Scholar
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 527-87-20,(050) 696-62-59
FAX:
nti_dep@nubip.edu.ua,mkulida@ukr.net,dopovidi_nubip@ukr.net,
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15