РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Геополітика України: історія і сучасність
Geopolitics of Ukraine: history and modern times
останнє оновлення 12-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Науки:
економічні (11.07.2019) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
Спеціальності:
292 - Міжнародні економічні відносини (11.07.2019)
291 - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 20545-10345ПР від 15.01.2014

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-1431(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику публікуються статті з актуальних проблем геополітики, важливих аспектів зовнішньої політики України. За роки існування збірник став надійним «майданчиком» для апробації результатів науково-теоретичних і практичних пошуків викладачів-науковців, студентів-магістрів та аспірантів університету у сфері розроблення та впровадження дієвих механізмів європейської та євроатлантичної інтеграції України. Аналізується й узагальнюється досвід колег з сусідніх країн-членів ЄС, у першу чергу держав Вишеградської четвірки.

The collection contains scientific papers on topical issues of geopolitics, important aspects of Ukraine's foreign policy. Over the years, the collection has become a reliable "platform" for approbation of the results of scientific-theoretical and practical research of academic researchers, students, masters and post-graduate students of the University in the field of development and implementation of effective mechanisms of European and Euro-Atlantic integration of Ukraine. The experience of colleagues from neighboring EU member states, first of all the states of the Visegrad Four is analyzed and summarized.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380509207698
inst-euroint@uzhnu.edu.ua
Контактна особа Іван Володимирович Артьомов
вул. Заньковецької, 89а, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88015