РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Кібербезпека: освіта, наука, техніка
Cybersecurity: Education, Science, Technique
останнє оновлення 17-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський університет імені Бориса Грінченка
Науки:
технічні (11.07.2019)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (11.07.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (11.07.2019)
125 - Кібербезпека (11.07.2019)

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-4023(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

інформаційна безпека держави, захисті нформації, інформаційні технології

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus (посилання)
Google Scholar (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) (посилання)
JOURNAL FACTOR (посилання)
Simple Search Metadata (SSM) (посилання)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (посилання)
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Dimensions (посилання)
Scientific Indexing Services (SIS) (посилання)
Scilit (посилання)
Lens (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (044) 461-02-34
csecurity@kubg.edu.ua,p.skladannyi@kubg.edu.ua
Контактна особа Skaldannyi Pavlo
м. Київ, вул. Тимошенка, 13б, каб. 519