РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування
Economic Herald. Series: Finance, Accounting, Taxation
Экономический вестник. Серия: финансы, учет, налогообложение
останнє оновлення 29-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Університет державної фіскальної служби України
Науки:
економічні /За виключенням: 04.00.19, 20.01.05, 20.01.07, 21.08.01 / (15.10.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (15.10.2019)
71 - Облік і оподаткування (15.10.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (15.10.2019)
73 - Менеджмент (15.10.2019)
75 - Маркетинг (15.10.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (15.10.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (15.10.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22277-12177 Р від 07.08.2016 р.

Вид видання: журнал Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2617-5932(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (067) 689-30-49,+38 (093) 118-47-02
ekonvisnik@nusta.edu.ua
Контактна особа Дружинська Наталія Сергіївна
вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201, Україна