РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український журнал лісівництва та деревинознавства
Ukrainian Journal of Forest and Wood Science
останнє оновлення 13-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Науки:
технічні (13.07.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (12.05.2015) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
сільськогосподарські (28.12.2019)
біологічні /06.03.01, 06.03.03 / (12.05.2015) перереєстрація
біологічні (30.11.2021)
Спеціальності:
187 - Деревообробні та меблеві технології (28.12.2019)
205 - Лісове господарство (28.12.2019)
206 - Садово-паркове господарство (28.12.2019)
91 - Біологія (30.11.2021)
101 - Екологія (30.11.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17088-5858Р від 28.09.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2664-4452(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-4460(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Головною метою збірника є сприяння розвитку лісівництва та декоративного садівництва. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не публікувались.

The main purpose of the herald is the promotion of forestry and decorative gardening. Its main purpose is publishing articles of problem-techniques in production, synthesis and methodical, which highlights research results with statistical data with theoretical and practical significance relevant to agriculture and not previously published.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Scientific Indexing Services (SIS)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar (посилання)
Research Papers in Economics (RePEc)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
Academic Research Index (ResearchBib)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380445278720
FAX:
ukrforest@nubip.edu.ua,dopovidi_nubip@ukr.net
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15