РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Рослинництво та грунтознавство
Plant and Soil Sciences
останнє оновлення 22-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Науки:
сільськогосподарські (12.05.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (17.03.2020)
Спеціальності:
201 - Агрономія (17.03.2020)
203 - Садівництво та виноградарство (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17091-5861Р від 28.09.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2706-7688(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2706-7696(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Тематика: Землеробство, рослинництво, ґрунтознавство, агрохімія, селекція, плодоовочівництво, післязбиральна доробка, зберігання та переробка продукції рослинництва. Головною метою збірника є сприяння розвитку агрономії та суміжних з нею сфер діяльності. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не публікувались.

The main purpose of the herald is the promotion of agronomy and related areas. Its main purpose is publishing articles of problem-techniques in production, synthesis and methodical, which highlights research results with statistical data with theoretical and practical significance relevant to agriculture and not previously published.

Предмет: сельское хозяйство, растениеводство, почвоведение, агрохимия, селекция, садоводство, переработка урожая, хранение и переработка продукции растениеводства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Academic Research Index (ResearchBib)
EBSCOhost
ProQuest
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 527-87-20,(096) 338-96-71
FAX:
nti_dep@nubip.edu.ua,ail: pikovska_olena@ukr.net,dopovidi_nubip@ukr.net
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13