РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи
Psychological and Pedagogical Problems of Modern School
останнє оновлення 23-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Науки:
педагогічні (12.05.2015) перереєстрація
педагогічні (28.12.2019)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (28.12.2019)
12 - Дошкільна освіта (28.12.2019)
13 - Початкова освіта (28.12.2019)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (28.12.2019)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (28.12.2019)
16 - Спеціальна освіта (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24000-13840ПР від 28.05.2019 р

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2706-6258(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Науковий збірник призначений для докторантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх тих, хто цікавиться психолого-педагогічними проблемами сільської школи. До наукового збірника входять оригінальні наукові статті теоретичного та експериментального характеру, у яких розкриваються актуальні проблеми підготовки вчителя до роботи у закладах вищої та середньої освіти; висвітлюються питання методики, дидактики, виховних аспектів підготовки педагогічних кадрів; розглядаються актуальні питання розвитку освіти в Україні та зарубіжжі; інноваційні підходи в освіті, нові інформаційні технології навчання; психологічні особливості формування творчої особистості вчителя й учня; досліджуються сторінки історії освіти. У збірнику передбачені рубрики: освіта сучасної України та зарубіжжя; сторінки історії освіти; підготовка вчителя до роботи у ЗСО та початковій школі зокрема; дидактика, методика; інноваційні підходи в освіті, нові інформаційні технології навчання; психологічні особливості формування творчої особистості вчителя й учня; виховна робота.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Іndex Copernicus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Совгіра
С. В.
доктор наук (педагогічні), професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Заступник Головного Редактора
Чирва
Г. М.
кандидат наук (педагогічні), доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Секретар
Коломієць
Н. А.
кандидат наук (педагогічні), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Член Редколегії
Демченко
І. І.
доктор наук (педагогічні), професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна
Колос
К. Р.
кандидат наук (педагогічні), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Прохазка
Мірослав
доктор наук (педагогічні), Державний університет «Житомирська політехніка», Україна
Безлюдний
О. І.
доктор філософії (Оберіть галузь науки), Університет Південної Богемії (Чеська республіка), Україна
[Савченко
О. Я.]
доктор наук (педагогічні), професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Біда
О. А.
доктор наук (педагогічні), професор, Інститут педагогіки НАПН України, Україна
Грітченко
Т. Я.
доктор наук (педагогічні), професор, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, Україна
Комар
О. А.
кандидат наук (педагогічні), доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Кочубей
Т. Д.
доктор наук (педагогічні), професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Кузьмінський
А. І.
доктор наук (педагогічні), професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Кучай
О. В.
доктор наук (педагогічні), професор, Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка, Україна
Муковіз
О. П.
доктор наук (педагогічні), Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна
Роєнко
Л. М.
доктор наук (педагогічні), доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Сєрадзька-Базюр
Б.
кандидат наук (педагогічні), доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Тарантей
В. П.
доктор філософії (Оберіть галузь науки), професор, Академія «Ігнатіанум», Польща
Фізеші
О. Й.
доктор наук (педагогічні), професор, Державний заклад освіти «Гродненський державний університет імені Янки Купали, Білорусь
Шандрук
С. І.
доктор наук (педагогічні), професор, Мукачівський державний університет, Україна
Якимчук
Б. А.
доктор наук (педагогічні), професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна
0
Панченко
Є. А.
кандидат наук (психологічні), доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

Контактні дані

068-134-61-00,380977547963
vrv.udpu@gmail.com,di12071999@gmail.com
Контактна особа Руденко Вікторія Миколаївна
20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 2