РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Теорія та методика фізичного виховання
Theory and Methods of the Physical Education
останнє оновлення 01-12-2021
Категорiя А
Засновник(и):
ТОВ «ОВС»
Науки:
педагогічні (15.10.2019) перереєстрація
педагогічні (26.11.2020)
фізичне виховання і спорт (26.11.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (15.10.2019) перереєстрація
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (15.10.2019) перереєстрація
017 - Фізична культура і спорт (26.11.2020)
011 - Освітні, педагогічні науки (26.11.2020)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6255 від 21.06.2002 р.

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1993-7989(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 1993-7997(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (посилання)
CrossRef (посилання)
WorldCat (посилання)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
Scilit (A database of scientific & scholarly literature) (посилання)
Colwiz (посилання)
Google Scholar (посилання)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057) 756-73-38
tmfv@tmfv.com.ua
Контактна особа Oleg Khudolii
Україна, 61174, Харківська область, м. Харків, а/с 8692