РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Біологічні системи: теорія та інновації
Biological Systems: Theory and Innovation
останнє оновлення 10-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Науки:
біологічні (12.05.2015) перереєстрація
біологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
91 - Біологія (17.03.2020)
101 - Екологія (17.03.2020)
162 - Біотехнології та біоінженерія (17.03.2020)
202 - Захист і карантин рослин (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23984-13824ПР від 19.06.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2706-8382(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2706-8390(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Головною метою збірника є сприяння розвитку біології, біотехнології та екології. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень.

The main purpose of the herald is the promotion of biology, biotechnology and ecology. Its main purpose is publishing articles of problem-techniques in production, synthesis and methodical, which highlights research results with statistical data with theoretical and practical significance relevant to agriculture and not previously published

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Scientific Indexing Services (SIS)
Google Scholar
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Academic Research Index (ResearchBib)
AGRIS
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 527-87-20,(067) 445-13-12
FAX:
Email: o_naum@i.ua,dopovidi_nubip@ukr.net
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15