РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences
останнє оновлення 11-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
Науки:
ветеринарні (15.10.2019)
сільськогосподарські (15.10.2019)
Спеціальності:
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (15.10.2019)
207 - Водні біоресурси та аквакультура (15.10.2019)
211 - Ветеринарна медицина (15.10.2019)
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (15.10.2019)

Вид видання: журнал Періодичність: 3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2617-6149(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Index Copernicus (посилання)
WorldCat (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
Scilit (A database of scientific & scholarly literature) (посилання)
Dimensions (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (032) 2392622
bvh@ukr.net
Контактна особа Bogdan Gutyj (Богдан Гутий)
79010, м. Львів, Львівська область, вул. Пекарська, 50