РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
громадянин України – Ільницький В.І.
громадянин України – Душний А.І.
громадянин України – Зимомря І.М.
Науки:
педагогічні (28.12.2019)
філологічні (17.03.2020)
мистецтвознавство (17.03.2020)
історичні (30.11.2021)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (28.12.2019)
012 - Дошкільна освіта (28.12.2019)
013 - Початкова освіта (28.12.2019)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (28.12.2019)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (28.12.2019)
016 - Спеціальна освіта (28.12.2019)
035 - Філологія (17.03.2020)
022 - Дизайн (17.03.2020)
023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (17.03.2020)
024 - Хореографія (17.03.2020)
025 - Музичне мистецтво (17.03.2020)
026 - Сценічне мистецтво (17.03.2020)
027 - Музеєзнавство, пам’яткознавство (17.03.2020)
028 - Менеджмент соціокультурної діяльності (17.03.2020)
032 - Історія та археологія (30.11.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19906-9706Р від 14.05.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 12 на рік (із свідоцтва); 12 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка
ISSN: 2308-4855(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Польська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2308-4863(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Польська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє

Тематика

Збірник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів. У виданні «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» висвітлюються результати досліджень з широкого кола проблем. Збірник орієнтований на розкриття сучасних напрямів вивчення історії, літературознавства, мовознавства, мистецтвознавства, педагогіки, психології. Стрижнева програмна ціль видання полягає у забезпеченні можливості передусім молодим ученим публікувати результати наукових досліджень з гуманітарних наук.

Сборник предназначен для использования учеными, преподавателями, аспирантами, врачами, студентами. В публикации «Актуальные вопросы гуманитарных наук: Межвузовский сборник научных трудов молодых ученых государственного педагогического университета им. Ивана Франко» представлены результаты исследований по широкому кругу проблем. Сборник ориентирован на раскрытие современных тенденций в области изучения истории, литературоведения, языкознания, искусствоведения, педагогики и психологии. Основная цель публикации - предоставить возможность, прежде всего, молодым ученым публиковать результаты научных исследований в области гуманитарных наук.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (066) 423 19 54
info@aphn-journal.in.ua
Контактна особа Душний Андрій Іванович – заступник головного редактора,Зимомря Іван Миколайович – заступник головного редактора
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Львівська область, м. Дрогобич, Україна, 82100.