РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Бізнес-етика та лідерство
Business Ethics and Leadership
останнє оновлення 10-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Сумський державний університет
Науки:
економічні (28.12.2019)
мистецтвознавство (24.09.2020) відмовлено у фаховості
Спеціальності:
51 - Економіка (28.12.2019)
71 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (28.12.2019)
73 - Менеджмент (28.12.2019)
75 - Маркетинг (28.12.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (28.12.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)
28 - Менеджмент соціокультурної діяльності (24.09.2020) відмовлено у фаховості

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB №22527–12427 Р від 14.12. 2016

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2520-6761(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2520-6311(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал «Бізнес-етика та лідерство» сприяє популяризації економічних знань, інтернаціональному поширенню теоретичних та емпіричних досліджень, а також кращих світових практик щодо етичних стандартів та лідерства в бізнесі, торгівлі, менеджменті, маркетингу, суспільних комунікаціях, фінансах, публічному управлінні та міжнародних економічних відносинах.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Google Scholar (посилання)
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) (посилання)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) (посилання)
Norsk senter for forskningsdata (посилання)
JULKAISUFOORUMI (посилання)
Scilit (A database of scientific & scholarly literature) (посилання)
WorldCat (посилання)
EconBiz (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38-0542-665-104
FAX: +38-0542-665-114
head_armgpublishing@ssu.edu.ua,bel_editor.armg@ssu.edu.ua,bel_mngeditor.armg@ssu.edu.ua
Контактна особа головний редактор (Тетяна Васильєва): bel_editor.armg@ssu.edu.ua
Сумський державний університет вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, м. Суми, Сумська область, Україна