РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові праці Лісівничої академії наук України
останнє оновлення 21-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"
Громадська організація "Лісівнича академія наук України"
Науки:
сільськогосподарські (13.07.2015) перереєстрація
технічні (09.03.2016) перереєстрація
біологічні /06.03.01, 06.03.03 / (07.10.2015) перереєстрація
економічні (15.10.2019)
сільськогосподарські (15.10.2019)
біологічні (28.12.2019)
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (15.10.2019)
205 - Лісове господарство (15.10.2019)
206 - Садово-паркове господарство (15.10.2019)
91 - Біологія (28.12.2019)
187 - Деревообробні та меблеві технології (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21138-10938ПР від 23.01.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 1-3/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1991-606X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2616-5015(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

В «Наукових працях Лісівничої академії наук України» публікуються рецензовані оригінальні наукові статті та наукові огляди з теоретичних і прикладних питань лісового та садово-паркового господарства, біології, екології та природно-заповідної справи, економіки природокористування та менеджменту, лісової інженерії, ресурсоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки, машин і механізмів лісогосподарського комплексу, інформаційних технологій лісової галузі.

Scientific Works of the Forestry Acad. of Sciences of Ukraine publish peer-reviewed original research articles and reviews on theoretical and applied problems of forestry and landscape management, biology, ecology and nature conservation, economics of nature use and management, forest engineering, resource-saving and ecologically safe wood processing technologies, forestry machinery and mechanisms, and information technologies of forest branch.

В «Научных трудах Лесной академии наук Украины» публикуются рецензированные оригинальные научные статьи и научные обзоры по теоретическим и прикладным вопросам лесного и садово-паркового хозяйства, биологии, экологии и природно-заповедного дела, экономики природопользования и менеджмента, лесной инженерии, ресурсосберегающих и экологобезопасных технологий деревообработки, машин и механизмов лесного комплекса, информационных технологий лесной отрасли.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032) 240-23-50
FAX:
lanu_mag@ukr.net,debrynuk_ju@ukr.net
79057, м. Львів, Львівська область, вул. Генерала Чупринки, 134/1б