РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Технічна інженерія
останнє оновлення 22-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Державний університет «Житомирська політехніка»
Науки:
технічні (09.03.2016) перереєстрація
технічні (07.11.2018) перереєстрація
технічні (18.12.2018)
Спеціальності:
274 - Автомобільний транспорт (07.11.2018)
133 - Галузеве машинобудування (07.11.2018)
131 - Прикладна механіка (07.11.2018)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (07.11.2018)
184 - Гірництво (18.12.2018)
121 - Інженерія програмного забезпечення (18.12.2018)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (18.12.2018)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (18.12.2018)
163 - Біомедична інженерія (18.12.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22226-12126ПР від 29.06.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2706-5847(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Основні завдання журналу: узагальнення та аналіз виробничого досвіду за наведеними вище напрямками; встановлення закономірностей і залежностей впливу природних і технологічних факторів на процеси, які відбуваються у наведених вище галузях науки; забезпечення можливості ознайомлення з новими науковими і практичними результатами у наведених вище галузях науки, а також безпосередньої участі в публікаціях вчених, викладачів, аспірантів, студентів відповідних спеціальностей і спеціалістів підприємств.

The main objectives of the journal are: generalization and analysis of production experience for the above areas; establishment of patterns and dependencies of natural and technological factors impact on the processes taking place in the above fields of science; introduction of new scientific and practical results in the above fields of science, as well as direct involvement in the publications of experts, scientists, teachers and students of relevant disciplines.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

0412 22-89-18
FAX:
rvv@ztu.edu.ua
вул. Черняховського 103, м. Житомир, Житомирська область, Україна, 10005