РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Фінансові ринки, інституції і ризики
Financial Markets, Institutions and Risks
останнє оновлення 23-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Сумський державний університет
Науки:
економічні (28.12.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (28.12.2019)
71 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (28.12.2019)
73 - Менеджмент (28.12.2019)
75 - Маркетинг (28.12.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (28.12.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: № KB 22528-12428P від 24.11.2016 р

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

ISSN: 2521-1250(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2521-1242(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38-0542-665-104
FAX: +38-0542-665-114
fmir_editor.armg@ssu.edu.ua,fmir_mngeditor.armg@ssu.edu.ua
Сумський державний університет, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2