РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Космічна наука і технологія
Spase science and technology
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Науки:
технічні (17.03.2020)
фізико-математичні (17.03.2020)
біологічні (02.07.2020)
геологічні (24.09.2020)
юридичні (26.11.2020)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (17.03.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (17.03.2020)
113 - Прикладна математика (17.03.2020)
121 - Інженерія програмного забезпечення (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
124 - Системний аналіз (17.03.2020)
131 - Прикладна механіка (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (17.03.2020)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (17.03.2020)
142 - Енергетичне машинобудування (17.03.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (17.03.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (17.03.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (17.03.2020)
91 - Біологія (02.07.2020)
103 - Науки про Землю (24.09.2020)
293 - Міжнародне право (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23700-13540ПР від 21.11.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1561-8889(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-1459(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (044) 526-47-63
FAX: +38 (044) 526-21-47
reda@mao.kiev.ua
вул. Академіка Заболотного, 27, оф. 201, м. Київ-127, 03680 МСП, Україна